رونمايي از مجسمه حضرت مولانا در قونيه

چهارشنبه 2 دي 1394

رونمايي از مجسمه حضرت مولانا در قونيه با حضور سفير و رايزن فرهنگي ايران در ترکيه

بيشتر